Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Daftar kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Indonesia

Di bawah ini disajikan daftar kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia. Karena mayoritas warga Indonesia adalah muslim, maka artikel ini ditulis untuk memberi wawasan berbahasa. Berikut dengan bentuk dan ejaan aslinya.

Kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang berasal dari bahasa Arab cukup banyak, diperkirakan sekitar 2.000 - 3.000. Namun frekuensinya lumayan besar. Secara relatif jumlah ini antara 40 % - 60 %. Sebagian kata-kata Arab ini masih utuh dalam arti yang sesuai antara lafal dan maknanya, ada sebagian lagi berubah, dan banyak juga yang hasil cocoklogi.

Tak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun menyerap bebrapa kata dari bahasa Arab, bisa dilihat di: Daftar kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Inggris

Lafal dan arti masih sesuai dengan aslinya

 • abad, abjad, akad, abadi, abah, abdi, adat, adil, ajal, amar, amal, aljabar, almanak, asal, asli, awam, akhir, azan;akal, ahli, akibat, awal, akhir, alam, alim, aman, afdal, akhlaq,
 • bakhil, baligh, batil, barakah; bab, bakda,
 • daftar; Dewan, Dunia, derajat, dzuriyat,
 • faham, fardu, fasih, fadilah, faedah,
 • ghaib, ghibah,
 • hikmah, hayat, halal, huruf, haram, hakim, haji; hajat, hidayah, hadiah, hal, hikayat, harkat, hisab,
 • ilmu, insan;ikhlas, infaq, ijabah, ijtihad, ibadah,iklan, iblis, inkar, ikhtiar, iman, islam, imam,
 • jawab; jenis, jasad, jamak, jidar, jilid, jin,
 • Kaum, kafir, khas, khianat, khaliq, khidmat, keramat, khitan, kiamat, (al)kitab, karib, kuliah, kursi, kertas;kalam, kuat, kifarat, kubur,kadar, khusus, khabar,
 • lafaz;lisan, lazim, laknat, lemari
 • munafik, maaf, munajat, muhasabah,mujarab, mualaf, musyrik, musyawarah, markas, mistar, malaikat, mahkamah, musibah, mungkar, maut, mimbar; madzhab, mudharat, makna, manfaat, markas, makam, mi'raj, miskin, mihrab, mushibah, makmum,
 • niat, nasib, nisbah, napas;nafsu, nazar, nisab, najis,
 • pahala,
 • qiblat, qalbu, qurban,
 • rukun, ruku, ruju, rukyat, rakyat, rahmat, ridho, riwayat, rasul, rizki, rukiyah,
 • syariat, shalat; safaat, shalih, salam, surat, sahabat, syarikat, sifat, sujud, sakarat, syiar,
 • takdir, taat, tabiat, tabayun, taqwa, tertib, taklid, tamat, tabligh,
 • ulama;umur, udzur, usul, umum, umat, ustadz,
 • wajib; wuquf, wasiat,
 • yaqin, yakni, yatim,
 • ziarah, zina(h), zakat, zaman, zakar,

Lafalnya berubah, artinya tetap

 • berkah, barakat, atau berkat dari kata barakah
 • buya dari kata abuya
 • derajat dari kata darajah
 • jenis dari kata jins
 • kabar dari kata khabar
 • kamera dari kata qamara
 • katulistiwa dari kata khat al-istiwa
 • lafal dari kata lafazh
 • lalim dari kata zhalim
 • makalah dari kata maqalatun
 • masalah dari kata mas-alatun
 • menara dari kata minarah
 • mungkin dari kata mumkinun
 • resmi dari kata rasmiyyun
 • soal dari kata suaalun
 • rezeki dari kata rizq
 • Sekarat dari kata sakaraat
 • Serikat dari kata syirkah
 • Nama-nama hari dalam sepekan: Ahad (belakangan jadi Minggu artinya = 1 atau hari Ahad), Senin (Isnaini = 2 atau hari Senin), Selasa (Tsulatsaa), Rabu (Arbi'aa), Kamis (Khamiis), Jumat (Jumu'ah) dan Sabtu (Sabtun)

Lafal dan arti berubah dari lafal dan arti semula

 • keparat dalam bahasa Indonesia merupakan kata makian yang kira-kira bersepadan dengan kata sialan, berasal dari kata kufarat yang berarti orang kafir (jamak)
 • logat dalam bahasa Indonesia bermakna dialek atau aksen, berasal dari kata lughah yang bermakna bahasa atau aksen.
 • naskah dari kata nuskhatun yang bermakna secarik kertas.
 • perlu, berasal dari kata fardhu yang bermakna harus.
 • petuah dalam bahasa Indonesia bermakna nasihat, berasal dari kata fatwa yang bermakna pendapat hukum.
 • laskar dalam bahasa indonesia bermakna prajurit atau serdadu, berasal dari kata 'askar yang berarti sama

Lafalnya benar, artinya berubah

 • ahli, dalam bahasa indonesia bermakna orang yang mempunyai kemampuan, berasal dari bahasa Arab yang bermakna luas yaitu orang yang berasal dari.
 • "kalimat" dalam bahasa Indonesia bermakna rangkaian kata-kata, berasal dari bahasa Arab yang bermakna kata.
 • siasat, juga bermakna politik dalam bahasa arab modern
Daftar isi: Atas - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Pranala luar

A

 • abad (ابد abad) – 100 tahun
  • abadi (ابدي abadī) – kekal
 • ab'ad (ابعاض ab`āḍ)
 • abawi (ابوي abawī)
 • abdi (عبد `abd)
 • abdul (عبدل `abdu'l)
 • abid (عابد `ābid)
  • abidin (عابدين `ābidīn)
 • abjad (ابجد abjad) – aksara
 • abnus (ابنوس abnūs)
 • abras (ابرص abraṣ)
 • absah (افصح afṣaḥ) – sesuatu yang berlaku
 • abtar (ابتر abtar)
 • abu (ابو abū) – bapak
 • abyad (ابيض abyaḍ)
 • adab (ادب adab) – budaya, kultur
 • adad (اعداد a`dād)
 • adal (عدل `adl)
 • adalat (عدال `adāla)
 • Adan (عدن `adn) – Taman Eden, Firdaus
 • adas (عدس `adas)
 • adat (عاد `āda) – kebiasaan, tradisi
 • adawat (عداو `adāwa)
 • adib (اديب adīb)
 • adil (عادل `ādil)
 • af'al ( af`āl)
 • afdal ( afḍal)
 • afiat ( `āfiya)
 • Aflatun (افلاظون Aflāṭūn) – bentuk Arab dari nama Plato, salah seorang filsuf Yunani Kuno yang terbesar
 • afrit ( `ifrīt)
 • afwah ( afwāh)
 • aghlaf ( aghlaf) – tidak disunat
 • Ahad (احد aḥad) – hari Minggu
 • ahad ( āḥād) – berhubungan dengan hadis
 • ahdiat ( aḥadīya)
 • ahkam ( aḥkām)
 • ahlan wasahlan ( ahlan wasahlan)
 • ahli ( ahl) – pakar
 • ahlu ( ahl) – anggota
  • ahlulbait ( ahlu'lbait) – rumah tangga Nabi Muhammad SAW
  • ahlulkitab (أهل الكتاب ahlu'lkitāb) – anggota agama yang juga diakui oleh al-Qur'an
  • ahlulkubur ( ahlu'lqubūr) – orang mati
  • ahlulnujum ( ahlu'lnujūm) – ahli nujum, kaum magis
  • ahlulsuluk ( ahlu'lsulūk)
  • ahlussunah waljamah ( ahlu'ssunna wa'l-jamā'a)
 • ahmak ( aḥmaq)
 • ahmar ( aḥmar)
 • aib ( `aib) – malu
 • aif ( `aif) – tak sempurna
 • ain (1) (عين`ain) – mata
 • ain (2) (ع `ain) – huruf dalam abjad Arab yang melambangkan fonem emfatis
 • Ainah ( A`inna)
 • ain albanat ( `ain al-banāt)
 • Aisyah ( `ā'isha)
 • ajab ( `ajab)
 • ajaib ( `ajā'ib)
 • ajal ( ajal)
 • ajalullah ( ajalu'illāh)
 • Ajam ( `ajam)
  • Ajami ( `ajamī)
 • ajir ( ajīr)
 • ajnabi (أجنبي ajnabī)
 • ajnas ( ajnās)
 • ajwaf ( ajwaf)
 • akad ( `aqd)
 • aka'id ( `aqā'id)
 • akal (عقل `aql)
 • akas ( `aks)
 • akbar (أكبر akbar)
 • akekah ( `aqīqa)
 • akhbar ( akhbār) – berita, koran di Malaysia
 • akhbiat ( al-akhbiya)
 • akhdar ( akhḍar)
 • akhir ( ākhir) – penghujung
 • akhirat ( ākhira)
 • akhirulkalam ( ākhiru'lkalām)
 • akhlak ( akhlāq)
 • akibat ( `āqiba)
 • akidah ( `aqīda) – kepercayaan
 • akik (عقيق `aqīq)
 • akil ( `āqil)
 • akilbalig ( `āqilbāligh) – sudah cukup umur
 • akmal ( akmal)
 • akrab ( aqrab)
 • Akrab ( `Aqrab) – rasi Skorpion
 • aksa (اقصا aqṣā) – jauh
 • akwal ( aqwāl)
 • al (ال al-)
 • ala (1) (على `alā)
 • ala (2) ( a`lā)
 • alaihi (عليه `alaihi)
 • alaihi assalam (عليه السلام `alaihi as-salam)
 • alaihima (عليهما `alaihimā)
 • alaika (عليك `alaika)
 • alaikum (عليكم `alaikum)
 • ala kadarnya ( `alā qadr)
 • alam (1) (عالم `ālam) – dunia
  • alami (عالمي `ālamī)
  • alamiah ( `ālamī)
  • alamin (عالمين `ālamīn)
  • alam kabir (عالم كبير `ālam kabīr)
  • alam malakut ( `ālam malakūt)
  • alam saghir (عالم صغير `ālam ṣaghīr)
 • alam (2) ( a`lam) – tahu
 • alam (3) (علم `alam) – bendera
 • alamar ( al-amr)
 • alamat ( `alāma) – adress, tanda
 • alamatulhayat ( `alāmatu'lḥayāh)
 • alaswad ( al-aswad)
 • alat (آلة āla) – peranti, jentera
 • albarni ( al-barnī) – gula-gula
 • Aldubul akbar ( al-dubbu'l akbar)
 • Aldubul asgar ( al-dubbu'l aṣghar)
 • alf (ألف alf) – ribu
 • alfiah ( alfīya)
 • Alhak ( Al-haqq) - Tuhan
 • alhamdulillah (الحمد لله al-ḥamduli'llāh)
 • alhasil ( al-ḥāṣil)
 • ali ( `alīy)
 • aliat ( `alīya)
 • alif (1) ( alīf) – teman, mitra
 • alif (2) ( alif) – huruf pertama dalam abjad Arab
 • alif-ba-ta ( alif-bā'-tā' ) – abjad Arab
 • alim (1) ( `ālim)
 • alim (2) ( alīm)
 • alimiat ( `ālimīya)
 • aljabar ( al-jabr)
 • Aljazair ( Al-Jazā'ir) – negara di Afrika Utara juga dikenal sebagai Algeria
 • alkah ( `alaqa)
 • alkali ( al-qiliy) – sejenis senyawa kimia
 • alkamar ( al-qamar) – bulan, satelit bumi
 • Alkasyaf ( al-kashshāf)
 • Alkitab ( Al-kitāb) – kitab suci agama Kristen, juga dikenal sebagai Bibel
 • alkohol ( al-kuḥūl) – senyawa kimia
 • alkonya ( al-kunya) – nama marga, nama famili
 • Allah (الله Allāh) – Tuhan
 • Allahuma ( Allāhuma)
 • allamah ( `allāma)
 • almal'un ( al-mal`ūn)
 • almarhum ( al-marḥūm) - yang disayangi
 • almas ( almās)
 • Almasih ( al-masīḥ) – Mesias, Yesus Kristus
 • almukhalis ( al-mukhalliṣ) – sang penyelamat
 • alwat ( alwa)
 • am ( `āmm) – umum
 • amal ( `amal)
 • Amalik ( `Amālīq) – nama seorang nabi
 • aman ( amān) - damai
 • amanat ( amāna)
 • amar ( amr)
 • amar ma'ruf naih mungkar ( al-amr bi'l ma`rūf wa'l-nahy'an il-munkar) – bersatulah dengan apa yang baik
 • ambal ( ḥanbal) – karpet
 • ambar ( `anbar)
 • amid ( `amīd)
 • amil ( `āmil)
 • amin (1) ( āmīn) – penutup doa
 • amin (2) ( amīn)
 • amir ( amīr)
 • amirulbahar ( amīru'l-baḥr)
 • amirulhaj ( amīru'l-ḥajj)
 • amirul-mu'minin ( amīru'l-mu'minīn)
 • amlas ( amlas)
 • ammaba'du ( ammā ba`du)
 • ammi ( ummī)
 • amri ( amr)
 • amris ( ?)
 • amsal ( amthāl) – perumpamaan
 • ana ( ana) – saya
 • anam ( anām)
 • anasir ( `anāṣir) – elemen
 • anbia ( anbiyā' ) – para nabi (bentuk jamak)
 • ane ( ana) – saya
 • anhu ( `anhu) – dari dia
 • ansar ( anṣār)
  • ansari ( anṣāri)
 • Antakiah ( Anṭākiya) – Antiokia
 • antelas ( aṭlas) – sejenis bahan
 • antum ( antum) – engkau
 • apiun (أفيون afyūn) – opium
 • Arab ( `Arab) – Arab, bahasa Arab
  • Arabi ( `Arabī)
  • Arabiyah (عربية `Arabīya)
 • araf ( a`rāf)
 • Arafat ( `arafāt) – nama sebuah bukit
 • arak ( `araq)
 • aral ( `araḍ)
 • aras ( `arsh)
 • araz ( arz)
 • Arba'a ( al-arba`ā' ) – hari Rabu
 • arbab ( arbāb) - tuan
 • ardi ( arḍ) – bumi
 • arham ( arḥam)
 • arif ( `ārif) – bijaksana
  • arifin ( `ārifīn)
 • arik ( ariq)
 • aris ( arīs)
 • arka ( arakku)
 • arkan ( arkān)
 • arnab ( arnab) – kelinci
 • arud ( `arūḍ)
 • arus ( `arūs) – penganten lelaki
 • arwah ( arwāḥ) – roh
 • as ( ās)
 • asabah ( `aṣaba)
 • asabiah ( `aṣabīya)
 • asad ( asad) – singa
 • asah ( aṣaḥḥ)
 • asal (أصل و جمعه أصول aṣl)
 • asar ( `aṣr)
 • asas (أساس asās)
 • asbabunnuzul ( asbābu 'n-nuzūl)
 • asfal (اسفل asfal) - paling rendah, paling bawa
 • asfar ( aṣfar)
 • ashab ( aṣḥāb)
 • ashabussittah ( aṣḥābu'ssitta)
 • asi ( `āṣī)
 • askal ( athqāl)
 • askar ( `askar) – prajurit, serdadu
 • Askariah ( `askarīya)
 • asli ( aṣlī) – yang orisinal
 • asma ( asmā' ) – nama
 • asrafin ( asrāfīn)
 • asrar ( asrār)
 • assalam alaikum ( as-salām'alaikum)
 • astaga ( ?)
 • astagfirullah (استغفرالله astaghfiru'llāh) - semoga allah mengampuniku
 • aswad ( aswad)
 • asyhadu (أشهد ashhadu) – saya bersaksi, saya menyaksikan, saya melihat
 • asyik ( `āshiq) – sibuk dengan senang
  • asyikin ( `āshiqīn) – pencinta
 • Asymawil ( ishmawīl) – bentuk Arab dari nama Yahudi Samuel
 • Asyura ( `āshūrā' ) – hari raya pada tanggal 10 Muharram
 • atar ( `iṭr) – parfum, wewangian
 • atlas ( aṭlas) – peta bumi
 • audu billahi ( a`ūdhu billāh)
 • aulia (أوليا awliyā' ) - wali, penolong
 • aur ( a`war)
 • aurat ( `aura)
 • ausat ( ausaṭ)
 • auzan fiil ( auzān f'il)
 • awab ( awwāb)
 • awal ( awwal) – mula
 • awam ( `awāmm) – orang umum
 • awan ( a`wān) – penolong
 • ayam ( ayyām) – hari
 • a'yan thabitah ( a`yān thābita)
 • ayar ( `ayyār)
 • ayat ( āya)
 • azab ( `adhāb)
 • azal ( azal) – masa lampau
 • azali ( azalī)
 • azam (1) ( a`ẓam)
 • azam (2) ( `azm)
 • azan ( adhān) – panggilan untuk bersholat
 • azhar ( azhar)
 • azim ( `aẓīm)
 • azimat ( `azīma) – jimat, barang keramat, suci
 • aziz ( `azīz) – tersayang
 • azmat ( `aẓama)
 • Azmu ( faras al-a`ẓam) – Pegasus
 • Azrakiah ( azraqīya) – nama sebuah aliran
 • azul ( azal)
 • azza wa jalla ( `azza wa-jalla)

B

 • ba (با bā' ) – huruf kedua dalam abjad Arab
 • baad ( ba`ḍ) – seseorang tertentu
 • bab (باب bāb) – pasal, sargah
 • Babil ( Bābil) – Babel
 • Babussalam (باب السّلام Bābu'ssalām) – pintu selamat-gapura di Makkah
 • bada (بعد ba`da) – setelah
  • badahu (بعده ba`dahu) – setelah itu
 • badal ( badal) – pengganti
 • badan ( badan) – tubuh
  • badani ( badanī) – fisikal
 • badar ( badr) – bulan purnama
 • badi' ( badī`) – gaya sastra
 • Badui ( badawī) – suku di Banten, bagian barat pulau Jawa
  • Badawi, Bedawi – suku nomad di Timur Tengah
 • bagal ( baghl) – hewan pengangkat, separuh kuda, separuh keledai
 • bahak ( bahaq) –
 • bahar ( baḥr) – laut
  • bahari ( baḥarī) – maritim
  • bahri ( baḥarī) – maritim
 • bahas ( baḥth) – diskusi
 • bahrulhayat ( baḥru'lḥayāh) – laut kehidupan
 • baid ( ba`īd) – jauh
 • bainah ( bayyina') – bukti
 • bait (1) ( bait) – rumah
 • bait (2) ( bait) – larik puisi atau lagu
 • Baitullah (بيت اللّٰه baitu'llāh) – Rumah Allah
 • Baitul Makmur (بيت المعمور Baitu'lma`mūr) – rumah di sorga ketujuh
 • baitulmal (بيت المال baitu'lmāl) – tempat penyimpanan harta
 • Baitulmukadas ( Baitu'lmuqaddas) – Yerusalem
 • baka ( baqā' ) – kekal
 • bakarah ( baqara) – sapi, lembu
 • bakhil ( bakhīl) – sengsara
 • baki ( bāqī) –
  • bakiah ( baqīya) –
 • bala ( balā' ) – bencana
 • balad ( balad) – negara
 • balaghah ( balāgha) – keindahan berbahasa
 • balasan ( balsam) – balsem
 • balgam ( balgham)
 • balig ( bāligh) – berumur
 • baligat ( bāligha) – berumur (bentuk feminin)
 • bani ( banī) – anak
 • barakat ( baraka) – pangestu
  • barakatuh ( barakātuhu) –
  • berkah ( baraka) –
  • berkat ( baraka) –
 • baras ( baraṣ) – lepra
 • bardi ( bardī) – papirus
 • Bari ( bāri' ) – Sang Pencipta
 • barzakh ( barzakh) – intervensi
 • Basir ( baṣīr) – Sang Penglihat
 • basit (1) ( bāsiṭ) – banyak
 • basit (2) ( basīṭ) – sederhana
 • basmalah ( basmala) – pengucapan
 • basyar ( bashar) – manusia
 • basyir ( bashīr) – duta
 • batal ( bāṭil) – tidak jadi
  • batil
 • batin ( bāṭin) – dalam
 • batrik ( batrak) – Patriark
 • bawab ( bawwāb) – penjaga pintu
 • bawasir ( bawāsīr) – ambeien
 • bayan ( bayān) – terbuka
 • bayat ( bai`a) – penghormatan
 • bayat ridwan ( bai`atu'rriḍwān) – pernyataan yang menyenangkan
 • berguk ( burqu' ) – tutup badan
 • betik ( biṭṭīkh) – pepaya
 • biah ( bī`a) – sinagoge
 • bidah ( bid`a) – heresi
  • bida'ah
 • bidak ( baidaq) – pion catur
 • bigair ( bi-ghair) – kecuali
 • bihi ( bi-hi) – dengan itu
 • bikir ( bikr) – perawan
 • bilal ( bilāl) – muedin
 • bilhak ( bi'l-ḥaqq) – benar-benar
 • billahi ( bi-llāhi) – Dengan Tuhan
 • bin ( ibn) – putra
 • bina ( binā' ) – gedung
 • binti ( bint) – putri
 • bismillah ( bi-'smi'llāh) – Atas Nama Tuhan
 • bissawab ( bi'ṣṣawāb) – Kebenaran itu
 • Buraq ( burāq) – semacam kuda semberani
 • buldan ( buldān) – kota-kota
 • bulug ( bulūgh) – dewasa
 • bun ( bunn) – kacang kopi
 • bunduk ( bundūq) – anak haram
 • burdah (1) ( burda) –jubah
 • burdah (2) ( burda) – himne pujaan
 • burhan ( burhān) – bukti
 • burj ( burj) – benteng
 • burjusyamsi ( burju'shshams) – orbit matahari
 • burka' ( burqu' ) – kerudung
 • burnus ( burnus) – jubah
 • buruj ( burūj) –
 • burus ( baraṣ) – lepra

D

 • da'ayah ( di`āya) –
 • dabaran ( al dabarān) –
 • dabat ( dābba) –
 • dabus ( dabbūs) –
 • daerah ( dā'ira) –
 • daftar
 • dahiat ( dāhiya) –
 • dahri ( dahrī) –
  • dahriah ( dahrīya) –
 • dahsyat ( dahsha) –
 • daif ( ḍa`īf) –
 • daim ( dā'im) –
 • dain ( dain) –
 • Dajal (دجال dajjāl) – anti-Christ
 • dakah ( dakka) –
 • dakhil ( dākhil) –
 • dakik ( daqīq) –
 • dakwa ( da`wā) –
 • dakwah ( da`wa) –
 • dal ( dāl) –
 • dalal ( dallāl) –
 • dalalah (1) ( dallāla) –
 • dalalah (2) ( dalāla) –
 • dalalat ( ḍalāla) –
 • dalfin (دلفن dulfin) – lumba-lumba
 • dalil ( dalīl) – bukti, butir tesis, argumen
 • dam ( dam) –
 • damawi ( damawī) –
 • damiah ( dāmiya) –
 • damir ( ḍamīr) –
 • dammah ( ḍamma) –
 • Damsyik (دمشق Dimashq) – Damaskus
 • danaah ( danā'a) –
 • dap ( daff) –
 • dar ( dār) –
 • darab ( ḍarb) –
 • daraj ( darj) –
 • daras ( dars) –
 • dardar ( dardār) –
 • darih ( ḍarīḥ) –
 • darul akhirat ( dāru'l ākhira) –
 • darulbaka ( dāru'l baqā' ) –
 • darulfana ( dāru'l fanā' ) –
 • darulharab ( dāru'l ḥarb) –
 • darulislam ( dāru'l islam) –
 • daruljalal ( dāru'l jalāl) –
 • darurat ( ḍarūra) –
 • darussalam ( dāru'ssalām) –
 • daryah ( dirāya) –
 • dat ( dhāt) –
 • dauk ( dhauq) –
 • daulat ( daula) –
 • daur ( daur) –
 • dawam ( dawām) –
 • dayus ( dayyūth) –
 • debah ( dhabḥ) –
 • Delu ( dalw) –
 • derajat ( daraja) –
 • dianat ( diyāna) –
 • Dewan
 • diat ( diya) –
 • dik ( dīk) –
 • dikir ( dhikr) –
 • dimnan ( ḍimnan) –
 • din ( dīn) – agama
 • dinar (دينار dīnār) – mata uang
 • dirayat ( dirāya) –
 • dirham ( dirham) –
 • doa ( du`ā' ) – sembahyang
  • do'a
 • doba ( dubbā' ) –
 • dorak ( dauraq) –
 • dubur ( dubur) – anus
 • dukan ( dukkān) – toko
 • dukhun ( dukhn) –
 • Duldul ( Duldul) –
 • dunia ( dunyā) – jagat
  • duniawi
  • duniawiah
 • dur ( durr) –
 • dustur ( dustūr) – konstitusi

E

 • effendi (افندي afandī) – semacam gelar
 • eja (هجأ hijā' ) – cara penulisan, pasang aksara, spelling
 • ente (انت anta) – engkau

F

 • fa ( ...) –
 • faal ( ...) –
 • faal ( ...) –
 • faal ilat ( ...) –
 • fadihat ( ...) –
 • fadil ( ...) –
 • fadilat ( ...) –
 • fadul ( ...) –
 • faedah ( ...) –
 • paham ( ...) –
 • faidah khabar ( ...) –
 • fajar ( ...) –
 • fakhar ( ...) –
 • fakih ( ...) –
 • fakir ( ...) –
 • falak ( ...) –
 • falakiah ( ...) –
 • Famal-hut ( ...) –
 • fana ( ...) –
 • fani ( ...) –
 • faraid ( ...) –
 • farak ( ...) –
 • faras al-bahar ( ...) –
 • fardu ( ...) –
 • fardul-ain ( ...) –
 • fardul-kifayah ( ...) –
 • farik ( ...) –
 • farsakh ( ...) –
 • fasahah ( ...) –
 • fasal ( ...) –
 • fasid ( ...) –
 • fasih ( ...) –
 • fasik ( ...) –
 • fasilah ( ...) –
 • fatah (1) ( ...) –
 • fatah (2) ( ...) –
 • fatan ( ...) –
 • fatihah ( ...) –
 • fatir ( ...) –
 • faturrahman ( ...) –
 • fatwa ( ...) –
 • fawr ( ...) –
 • fellah ( ...) –
 • fi ( ...) –
 • fidah ( ...) –
 • fiil (1) ( ...) –
 • fiil (2) ( ...) –
 • fiil mudarik ( ...) –
 • fikih ( ...) –
 • fikrah ( ...) –
 • filsafat ( ...) –
 • filsafi ( ...) –
 • filsuf ( ...) –
 • firajullah ( ...) –
 • firak ( ...) –
 • firasat ( ...) –firasat
 • Firaun ( ...) –
 • firdaus ( ...) –
 • firdausi ( ...) –
 • firkah ( ...) –
 • fitnah ( ...) –
 • fitrah (1) ( ...) –
 • fitrah (2) ( ...) –
 • fitri ( ...) –
 • fuad ( ...) –
 • fukaha ( ...) –
 • fukara ( ...) –
 • fulan ( ...) –
 • fulus ( ...) –
 • furdah ( ...) –
 • furkan ( ...) –
 • furu' ( ...) –
 • furud ( ...) –
 • futuat ( ...) –

G

 • al-Gafar ( ...) –
  • al-Gafir ( ...) –
  • al-Gafur ( ...) –
 • gaib ( ghaib) – hilang; tak tampak
 • Gailan ( Ghaylān) –
 • gairah ( ghaira) – hasrat
 • galabah ( ghalaba) –
 • galib ( ghālib) –
 • gamal ( jamal) –
 • gamis ( qamīṣ) –
 • gana ( ghanā' ) –
 • gani ( ghanīy) –
 • garba ( gharb) –
 • garib ( gharīb) –
 • garisah ( gharīza) –
 • Gassaniah ( Ghassāniyya) –
 • gayat ( ghāya) –
 • gaza ( ghazā) –
 • gazal ( ghazal) –
 • gazi ( ghāzī) –
 • gengsi ( jinsī) –
 • geramsut ( qaramsut) –
 • gereba ( qirba) –
 • ghain ( ...) –
 • gilat ( ...) –
 • gina ( ...) –
 • gizi ( ...) – bernutrisi
 • gobar ( ...) –
 • gulam ( ...) –
 • gurab ( ...) –
  • Gurabiah ( ...) –
 • gurur ( ...) –
 • gusul ( ...) –
 • guyub ( ...) –

H

 • habib – teman (حبيب)
  • habibi – yang tercinta (حبيبي)
 • hadiah – kado (هدية)
 • halal (حلال)
 • Hasil
 • Haram (حرام)
 • haji (حاج)
  • hajjah (حاجة)
 • Hurufun. Huruf (حرف)

I

 • Ibrani – bahasa bangsa Yahudi, nisbah kepada keturunan Nabi Ibrahim
 • Iduladha
 • Idulfitri
 • Iklan
 • isytihar – proklamasi, permakluman secara resmi dan umum

Ila mata ya rabbu tangannya

K

 • Ka'bah – bangunan suci di Makkah
 • kadar (قدر) - ukuran
 • Khawatir - Bersitan-bersitan
 • Kiamat (قيامة) - Hari Kebangkitan
 • Kutubusitah

L

 • lazim – umum, biasa, lumrah
 • lihat – pandang, tonton
 • logat – aksen, dialek
 • linnasi -

M

 • mu'allaf – orang yang baru saja masuk agama Islam

Maja

 • Mahir (ماهر) - Orang yang pandai atau pintar
 • Malaikat
 • Malas dari mallets (ملت) - capek, lelah
 • Makalah dari kata maqalatun
 • Masalah dari kata mas-alatuna
 • Masyarakat dari Musyarak (مشارك) - Peserta, Partisipan
 • Mungkin dari kata mumkinun
 • Musyawarah

N

 • nabi – duta Tuhan kepada umat manusia
 • Nakal - aniyaya
 • Nasrani – pengikut agama Kristen, dari serapan Nazaret
 • nisbi - relatif

O

oknum – seseorang

P

 • Pas dari kata Bas yang biasa diartikan cukup
 • perlu

Q

 • al-Qur'an – kitab suci umat Muslim

R

 • rakyat – warga
 • rasul
 • rejeki
 • Resmi (رسمي)

S

 • Saat (ساعة) - jam (waktu)
 • Sabtu (السبت) - hari ketujuh dalam satu pekan, hari Saniscara
 • Salam (سلام)
 • salat (صلاة)
 • salib (صليب)
 • salju (ثلج)
 • Selasa (ثلاثاء) - hari ketiga dalam satu pekan, hari
 • setan (‌شيطان)
 • sabun (صابون)

T

 • Ta'jil - hidangan untuk berbuka puasa terutama makanan manis-manis seperti kolak, kurma, dsb.
 • Tasawuf – ilmu sufisme
 • Takdir
 • Talak

U

 • ubuwah ( ubūwa) – paternitas
 • udu ( `adūw) – musuh
 • ufuk ( ufuq) – cakrawala, horison
 • ujmah ( `ujma) – barbarisme
 • ujrat ( ujra) – gaji
 • ujub ( `ujb) – kebanggaan
 • ukab ( `uqāb) – bendera sang Nabi
 • ukhdud ( ukhdūd) – pakaian jaket
 • ukhuwah ( ukhūwa) – persaudaraan
 • uktab ( `uqāb) – elang
 • ulama (علماء ulamā' ) – guru agama
 • ulwi ( `ulwī) – tinggi, megah
 • um ( umm) – ibu
 • umat (أمة umma) – komunitas agama
 • umiah ( ummīya) – buta huruf, kebodohan
 • ummi ( ummī) – ibu saya
 • Ummul Kitab ( ummu'l-kitāb) –al-Fatihah (Ibu segala Kitab)
 • ummul walad ( ummu'l-walad) – ibu
 • umrah (عمرة `umra) – perjalanan religius ke Makkah
 • umum ( `umūm) – general
 • umumah (1) ( umūma) – keibuan
 • umumah (2) ( `umūma) – kepamanan
 • umur ( `umr) – usia
 • unjul ( `unjal) – sejenis musang
 • unsur (عنصر `unṣur) – elemen
 • unsuri ( `unṣurī) – elementer
 • upafirkah ( firqa) – sub-aliran
 • urfani ( `irfāni) – spiritual
 • urian ( `uryān) – telanjang
  • uriani ( `uryān) – telanjang
 • uruf ( `urf) – budaya setempat
 • usali ( uṣallī) –
 • uskup ( usquf) – pemimpin gereja
 • uslub ( uslūb) – gaya sastra
 • ustad ( ustādh) – guru besar
 • usul (أصول uṣūl) – asal
 • usur ( `ushr) –
 • Utarid (عطارد `uṭārid) – planet Merkurius
 • uzlat ( `uzla) –
 • uzur (1) ( `udhr) –
 • uzur (2) ( `udhr) – sakit-sakitan

W

 • wa ( wa) – dan
 • wa'ad ( wa`d) –
 • wa'adah ( wa`da) –
 • wa ba'dahu ( wa-ba`dahu) –
 • wabah ( wabā' ) –
 • wabillahi ( wa-bi'llāhi) –
 • wadat ( waḥda) –
 • wadi (1) ( wādī) – lembah
 • wadi (2) ( wadī) – sperma atau urin
 • wadiah ( waḍī'a) – simpanan
 • Wadud, al-Wadud ( al-wadūd) –
 • wafak ( wafq) –
 • wafat ( wafāh) – meninggal
 • Wahab, al-Wahab ( al-wahhāb) –
 • wahadaniah ( waḥdānīya) –
 • wahadat ( waḥda) –
 • wahah ( wāḥa) – oase, oasis
 • waham ( wahm) –
 • wahib ( wāhib) –
 • wahid ( wāḥid) – satu
 • wahidiat ( wāḥidīya) –
 • wahyu ( waḥy) –
 • wajad ( wajd) –
 • wajah ( wajh) – muka
 • wajah sabah ( wajh al-shibh) –
 • wajib ( wājib) –
 • wajur ( wajūr) –
 • wakaf ( waqf) –
 • wakas ( waqṣ) –
 • wakif ( wāqif) –
 • wakil ( wakīl) –
 • waktu ( waqt) – masa
 • walad ( walad) –
 • walak ( walā' ) –
 • walakin ( wa-lākin) –
 • walau ( wa-lau) – meski
 • walhal ( wa'l-ḥāl) –
 • walhasil ( wa'l-ḥāṣil) –
 • wali ( walīy) –
 • walimah ( walīma) –
 • waliullah ( walīyu'llāh) –
 • wa'llahi ( wa-'llāhi) –
 • wallahu a'lam ( wa'llāhu `alam) –
 • warak ( wara' ) –
 • warasa ( waratha) –
 • wari' ( wari`) –
 • warid (1) ( wārid) –
 • warid (2) ( warīd) –
 • waris ( warith) – sesuatu yang diberikan kepada keturunan
  • warisan
 • warkat ( waraqa) – resi, surat
 • warkatu'l ikhlas ( waraqatu'l-ikhlas) –
 • wartah ( warṭa) –
 • wasak ( wasq) –
 • wasfah ( waṣfa) –
 • Wasi, al-Wasi ( wāṣi' ) –
 • wasi ( waṣīy) –
 • wasiat ( waṣīya) –
 • wasikah ( wathīqa) –
 • wasil ( wāṣil) –
 • wasilah ( wāṣila) –
 • wasiliah ( wāṣilīya) –
 • wasir ( ...) –
 • wasit ( wāsiṭ) –
 • wasitah ( wāsiṭa) –
 • waslah ( waṣla) –
 • wassalam ( wa'ssalām) – dan damai
 • waswas ( waswās) – curiga
 • watad ( watad) –
 • watan ( waṭan) –
 • wathik ( wāthiq) –
 • watik ( waṭ' ) –
 • wazan ( wazn) –
 • wazeh ( wāḍiḥ) –
 • widak ( widā' ) –
 • wijahah ( wajāha) –
 • wikalat ( wikāla) –
 • wiladah ( wilāda) –
 • wilayah (ولاي wilāya) – regio
 • wirid ( wird) –
 • witir ( witr) –
 • wudhu ( wuḍū) – menyucikan diri
 • wujud ( wujūd) – rupa
 • wukuf ( wuqūf) –

Y

 • ya (يا yā' ) – huruf dari abjad Arab
 • yad (يد yad) – tangan
 • Yafit (يافث Yāfit) – salah seorang putra nabi Nuh
 • Yahudi (يهودي Yahūdī) – sebuah bangsa di Timur Tengah
  • Yahudiah ( Yahūdīya) – berhubungan dengan Yahudi
 • Yahya (يحيا Yaḥyā) – Yohanes
 • yais ( ya's) – perubahan hidup
 • Yajuj dan Majuj (يأجوج و مأجوج Ya'jūj wa Ma'jūj) – Gog dan Magog
 • yakin (ياقين yaqīn) – percaya
 • yakni (يعني ya`nī) – yaitu
 • yakun (يكن yakun) – yaitu
 • yakut (ناقوت yāqūt) –
 • Yaman (اليَمَنيّة al-Yaman) – sebuah negara di Timur Tengah
 • yarkan (يرقان yarqān) – sakit kuning
 • Yasin (ياسين Yā Sīn) – sebuah nama
 • yasyib (يشب yashb) – yasper (sebuah batu mineral)
 • yatim (يتيم yatīm) – yang tak memiliki bapak
 • yaum ( yaum) – hari
 • yaumiah ( yaumīya) – buku harian
 • Yunani (يوناني Yūnānī) – negara di Eropa Tenggara
 • Yunusiah ( Yūnusīya) – sebuah aliran

Z

Sumber

Kata-kata pada daftar ini terutama diambil dari sumber-sumber berikut:

 • (Indonesia) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 • (Prancis) (Indonesia) Pierre Labrouse, 1985, Kamus Umum Indonesia-Prancis, Paris: Association Archipel dan Jakarta: Gramedia
 • (Inggris) Russell Jones, 1978, Arabic Loan-Words in Indonesian. A check-list of words of Arabic and Persian origin in Bahasa Indonesia and Traditional Malay, in the Reformed Spelling. London: School of Oriental and African Studies

Tag: daftar marga parna daftar marga toraja daftar saham blue chip pendaftaran semarang 2023 cara membuat daftar pustaka otomatis daftar tuan rumah sea games daftar kecamatan di jawa timur jelaskan langkah-langkah membuat daftar pustaka menggunakan fitur referensi dalam microsoft word 365 daftar sertifikat halal nomor pendaftaran snbp cara buat daftar pustaka otomatis daftar presiden amerika daftar pemenang laureus award daftar pemenang laureus award dari tahun ke tahun daftar pencarian orang daftar juara afc futsal club championship daftar marga batak daftar marga sangihe daftar juara liga futsal indonesia daftar suku minangkabau daftar marga minangkabau daftar marga padang daftar suku minang daftar marga gorontalo daftar film doraemon the movie daftar marga ambon daftar marga talaud daftar marga manado daftar marga sangihe dan sekitarnya daftar poltekkes di indonesia daftar gereja non pgi daftar gereja anggota pgi daftar marga maluku daftar marga di maluku daftar nama marga padang daftar nama suku di minangkabau pendaftaran magang kampus merdeka 2023 daftar suku minang kabau daftar marga minang


daftar marga minahasa daftar suku dayak daftar suku di minangkabau membuat daftar pustaka otomatis daftar kota di indonesia daftar bintang tamu running man daftar kecamatan kota bandung daftar tamu running man daftar ipm negara di dunia daftar online rs rafflesia bengkulu daftar episode running man 2023 daftar kota seluruh indonesia daftar rumah sakit di jawa tengah daftar jalan tol di indonesia daftar presiden filipina daftar episode ejen ali pendaftaran sma 7 banda aceh daftar episode running man daftar nama pendeta resort hkbp daftar nama guru sman 14 surabaya pendaftaran sekolah tzu chi cengkareng 2022 daftar bupati banyumas daftar kecamatan banyuwangi daftar episode running man dan bintang tamu daftar acara tvone daftar kecamatan di banyuwangi daftar kecamatan di kabupaten serang daftar rumah sakit di lampung daftar kota malaysia daftar guru sman 3 kediri daftar radio kuningan jawa barat daftar episode ejen ali musim 3 biaya pendaftaran smk pawiyatan surabaya daftar kecamatan di kota bandung daftar guru sman 1 sumedang pendaftaran manado independent school daftar kecamatan di surabaya daftar kecamatan di kota serang daftar orang hilang daftar rumah sakit swasta di makassar


daftar kelurahan di kota bandung daftar kecamatan bandung daftar kecamatan di jakarta selatan daftar kecamatan malang daftar episode detective conan daftar kapolda sumut daftar gadis sampul daftar guru sman 3 wonogiri daftar mall di indonesia daftar kecamatan di kendal daftar rumah sakit di ntb daftar episode detective conan lengkap daftar raja spanyol daftar tol di indonesia daftar kecamatan di kota jambi daftar kapal tni al daftar nama kota di indonesia daftar komunitas lgbt daftar episode shinbi house daftar ptn di jawa tengah daftar pabrik di malaysia daftar juara piala interkontinental daftar pela gandong di maluku daftar distrik hkbp pendaftaran smp ibnu aqil bogor daftar nama lurah kota malang 2022 biaya pendaftaran smk airlangga sidoarjo daftar sinetron sctv biaya pendaftaran sdit ghilmani surabaya daftar kecamatan di malang daftar kecamatan di kabupaten malang daftar kota dan provinsi di indonesia daftar presiden indonesia daftar episode dragon ball super daftar bahasa di dunia pendaftaran sekolah medan mulia daftar produksi sinemart daftar pelatih arsenal daftar rs di jogja biaya pendaftaran sd ghilmani surabaya daftar provinsi di malaysia daftar pts di indonesia daftar juara superbike daftar kecamatan di bandung daftar episode conan daftar presiden korea daftar kabupaten di jawa tengah daftar rumah sakit di jogja daftar kecamatan di kabupaten lebak daftar rumah sakit jakarta barat daftar kecamatan di kota semarang daftar negara amerika utara daftar kecamatan di kudus daftar lagu red velvet daftar bupati brebes daftar kelurahan di surabaya daftar raja joseon daftar rumah sakit di kalimantan timur daftar juara gp daftar frekuensi radio bandung daftar olimpus daftar stasiun kereta api daftar nama anggota dprd lamongan daftar channel tv digital mataram daftar ketua mk daftar dosen universitas borneo tarakan daftar bupati situbondo daftar kelurahan dan kecamatan di kota bengkulu daftar bupati wonosobo daftar bupati jombang daftar nama dosen poltekkes jambi daftar nama dosen universitas wisnuwardhana malang daftar kecamatan di aceh daftar bendungan di indonesia daftar dewa daftar nama dosen universitas brawijaya malang daftar negara asia daftar negara menurut jumlah penduduk daftar anggota dprd temanggung 2019 2024 daftar presiden jepang daftar rektor ipb daftar walikota jakarta daftar kelurahan di jakarta pendaftaran stai al karimiyah daftar kecamatan di kota kediri daftar gunung di indonesia daftar kecamatan di medan daftar bupati gowa daftar negara negara asia daftar kecamatan di minahasa utara daftar negara juara voli dunia daftar nama anggota dprd purbalingga daftar bupati muna daftar guru besar universitas brawijaya daftar bahasa di asia daftar kecamatan di indonesia daftar kota di inggris daftar dosen ikip budi utomo malang daftar dosen uty daftar nama jawara banten daftar rektor umy daftar bupati trenggalek daftar kaisar romawi daftar negara terluas di dunia daftar perusahaan pelayaran di batam daftar abad daftar alamat di malaysia daftar penyanyi solo indonesia daftar episode boruto daftar lagu adele daftar gubernur jenderal hindia belanda daftar stasiun daftar ketua mpr daftar imam keuskupan pangkalpinang daftar dosen universitas jember daftar bupati ciamis daftar perusahaan multinasional daftar walikota jakarta timur daftar nama dalang klaten daftar kepala bin daftar kaisar jepang daftar juara dunia moto2 daftar bupati blitar daftar kabupaten kalimantan tengah daftar dosen upgris daftar dosen ikip muhammadiyah maumere daftar ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah daftar politeknik di indonesia daftar dosen universitas pgri yogyakarta daftar partai demokrat daftar film bollywood daftar pondok pesantren di lumajang daftar juara piala dunia futsal daftar penyanyi daftar negara dengan penduduk terbanyak daftar kelurahan di kota bekasi daftar bupati bojonegoro daftar pahlawan nasional indonesia daftar perguruan tinggi di jakarta daftar walikota bogor daftar nama pejabat kabupaten cilacap daftar dosen universitas brawijaya daftar media internasional cara daftar bedah rumah mnctv 2022 daftar korem di indonesia daftar universitas di boyolali daftar ptn di indonesia daftar negara negara di benua asia daftar masjid di indonesia daftar dosen manajemen unpam daftar dosen ub daftar bupati sidoarjo daftar kecamatan di bali daftar paket nex parabola daftar bupati pasuruan daftar mikroskil daftar pondok pesantren di demak daftar perdana menteri inggris daftar kementerian di indonesia daftar pemain rans cilegon fc 2022 daftar ketua dpr ri daftar ron bbm daftar nama anggota dprd kota kediri 2019 daftar penyiar kompas tv daftar pemenang miss universe daftar miss universe daftar kecamatan di kabupaten hulu sungai tengah daftar pelatih timnas futsal indonesia daftar kota di korea selatan daftar kasospol abri daftar gubernur dki jakarta daftar alumni ugm daftar dubes indonesia daftar batalyon kostrad di indonesia daftar keuskupan di indonesia daftar presiden korea selatan daftar nama pejabat kodam iii/siliwangi 2021 daftar perguruan tinggi swasta di indonesia daftar.rstbwt-semarang daftar kecamatan di tangerang selatan daftar pelatih psg daftar stasiun televisi di bali daftar juara all england daftar negara amerika latin daftar presiden meksiko daftar orang yang pernah ke bulan daftar marga suku minangkabau daftar nama pejabat bin 2022 daftar nama ion positif daftar rumah sakit di bekasi daftar icd 10 daftar pencetak gol terbanyak piala dunia daftar nama ion positif dan negatif daftar nama lantamal daftar pencetak gol terbanyak di piala dunia daftar kitab perjanjian baru daftar gol terbanyak piala dunia daftar walikota blitar daftar stasiun bandung daftar nama paspampres grup b daftar nama anggota bin indonesia

Cara-Kill-Process-di-cPanel-Anti-Ngadat

Dalam panduan ini, kami akan membagikan cara menghentikan proses di cPanel melalui cron job. Langkah ini bisa Anda lakukan, jika ada kendala CPU atau memory limit, saat proses di hosting Anda sedang tinggi.Anda mungkin sering mengalami komputer atau laptop tiba-tiba hang, tidak memberikan respon apapun, karena banyak sekali aplikasi yang berjalan. Karena frustrasi, Anda mungkin akhirnya melakukan pematian paksa dengan menekan dan menahan tombol daya, lalu menyalakannya kembali.Banyaknya aplikasi…

Apa-itu-Program-Perkuliahan-Jalur-RPL-Rekognisi-Pembelajaran-Lampau-Recognition-of-Past-Learning

RPL adalah pengakuan atas Hasil Belajar yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.Program RPL ini telah disesuaikan dengan Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016. Yang menjelaskan bahwa pedoman RPL sangat jelas dan mengacu pada landasan hukum Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Sehingga RPL penting untuk kelangsungan pendidik…

BANGKRUT-Akankah-Amarika-Serikat-akan-menjadi-negara-ke-6-didunia-yang-gagal-bayar-Utang-alias-Bangkrut-Default-

Amerika Serikat (AS) dihadapkan pada ancaman gagal bayar utang sebesar USD 31,45 triliun atau setara Rp. 462.000 triliun, per Maret 2023. Total utang ini menempatkan Amerika sebagai negara pertama dengan utang terbanyak di dunia.Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen kembali mengingatkan jika Amerika Serikat tidak menaikkan plafon utang bisa berdampak pada perekonomian AS.Jika AS tidak menaikkan pagu utang, pemerintah AS berpotensi tidak mampu membayar upah, kesejahteraan, dan pembay…

WOW-Mark-Zuckerberg-Gets-his-first-Gold-Medal-in-the-Jiu-Jitsu-Martial-Arts-Tournament

Meta CEO and Facebook founder, Mark Zuckerberg won a gold medal in his first ever jiu jitsu tournament. Apart from the gold medal, the man who is familiarly called Zuck also brought home a silver medal for his jiu jitsu team, the Guerrilla Jiu Jitsu Team. This achievement was conveyed by Zuckerberg in his latest Instagram post via the official account with the @zuck logo. Through his post, the Meta boss also shared several photos showing his actions in the jiu jitsu tournament which was hel…

Heres-how-to-translate-English-to-Indonesian-in-Word-without-using-Google-Translate

Users generally translate English documents into Indonesian using the help of Google Translate or Google Translate. But now, users can translate documents in Word without using Google Translate. Microsoft Word has an option that allows users to translate documents directly from Word. Compiled from various sources, here are three ways to translate text from English to Indonesian in Word: 1. How to translate part of the text in WordIf the user wants to translate text or a specific part o…

Here-are-4-Important-Steps-How-to-Determine-the-Target-Market

Determining the right marketing strategy is one of the keys to the success of a business. Starting with knowing the target market to be addressed. What is meant by target market? The target market is the group of people who will sell your product. Generally, the target market will have the same characteristics both in terms of habits, demographics, and others. By knowing the target market, the marketing strategy becomes more effective and efficient, as well as saving costs because the promotio…

Do-you-know-why-honey-changes-color-to-black-Is-it-dangerous-to-consume

Honey is one of the most durable food ingredients and can last a long time if stored properly. It is so durable that even honey is said to have no expiration date. Is that true? According to Professor of the Department of Animal Husbandry Production and Technology, Faculty of Animal Husbandry, Bogor Agricultural University (IPB), Prof. Dr. Ir. Asnath Maria Fuah MS., especially pure honey does not have an expiration date. It's just that if it is stored for too long the quality will decrease, s…

The-difference-between-HTTP-and-HTTPS-and-what-they-mean

Currently, almost all websites are advised to use the HTTPS protocol. So, if you want to switch to HTTPS but are still unsure, we will help explain everything, from the differences between HTTP and HTTPS in terms of security, performance, to benefits for SEO. Apart from that, we will also explain how HTTP vs HTTPS protocols transmit data over the internet and the important role of SSL certificates, as well as the advantages and disadvantages of each of these protocols. Difference …

The-difference-between-OLED-AMOLED-Super-AMOLED-Dynamic-AMOLED-and-LTPO-AMOLED

If you want to experience a more pleasant screen visual experience, you should choose a device that offers an OLED panel. OLED panels have a myriad of advantages, such as higher power efficiency, a wider color range, and unmatched contrast ratios. Find sales of phones with Super AMOLED screens here. OLED screens also have several choices, namely AMOLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED, and also LTPO AMOLED. So, each type of OLED panel has unique and diverse characteristics. Here are the different t…

Do-you-know-that-500-Japanese-soldiers-were-killed-by-crocodiles-on-Ramree-Island-during-the-occupation

How does it feel to run injured but end up in a crocodile's mouth?A terrible tragedy occurred about 78 years ago. The tragedy was the massacre of Japanese soldiers on Ramree Island by a giant reptile weighing hundreds of kilograms.The massacre was the deadliest crocodile attack on humans recorded in the Guinness Book of World Records.1945 was the year the Japanese imperial invasion of Asia ended. The Japanese army was attacked by the Allied forces in full force.Ramree Island is located on the So…

Kembali kehalaman sebelumnya